Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

TATA TERTIB (QONUN)

TATA TERTIB (QONUN)
PONDOK PESANTREN PUTRA “AN-NAWAWI” BERJAN PURWOREJO
MASA KHIDMAH 1438 - 1439 H. / 2017 - 2018 M.

A. PASAL KEWAJIBAN
 • Menjaga almamater pondok pesantren
 • Mengikuti madrasah dengan segala peraturanya
 • Memtaati segala bentuk peraturan pondok Pesantren, kebijakan/dawuh (perintah) pengasuh dan kebijakan pengurus Pondok Pesantren
 • Meminnta izin kepada pengasuh/ pengurus Pondok Pesantren apabila ingin keluar atau meninggalkan pondok Pesantren
 • Mengikuti berbagai jenis pengajian luar Madrasah sesuai dengan tingkatan masing-masing yang telah ditetapkan oleh madrasah baik berupa pengajian ba’da subuh, ba’da dhuhur, qira’ah, musyawarah dll
 • Mengikuti kegiatan yang diadakan rutin setiap malam jum’at sesuai dengan jadwal
 • Membiasakan hal-hal yang mendorong tercapainya ilmu nafi’
 • Sholat berjama’ah serta wiridan dengan imam rawatib/ penggantinya
 • Membaca al-Qur’an setelah sesuai sholat maktubah
 • Membayar administrasi Pondok pesantren dan Madrasah setiap bulanya sesuai dengan ketentuanya
 • Berpakaina syar’an wa adaban (Keluar Pondok harus memakai Baju dan berpeci, tidak boleh memakai kaos dan lepas Peci, ketika olah raga atau jalan ngidul tidak boleh memakai celana pendek, tidak boleh duduk dimasjid dengan hanya memakai singlet, ketika sekolah harus rapi sesuai dengan ketentuan hari, dan baju dimasukan kerapian dari segala hal)
 • Melaksanakan jaga malam bergilir sesuai dengan jadwal
 • Memakai baju lengan panjang ketika melaksanakan sholat maktubah, berbagai jenis kegiatan yang diadakan oleh Pondok Pesantren maupun himpunan
 • Berkepribadian muslim
 • Disiplin, terutama bagi santri yang double sekolah formal sesuai dengan peraturan dan ketentuanya masing-masing
 • Melapor kepada pengurus Pondok Pesantren apabila menerima tamu
 • Menghormati tamu terutama “alim Ulama dan pejabat pemerintah
 • Mengikuti ro’an (kerja bakti) setiap kali diadakan
 • Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang muda
 • Bergaul dengan cara yang baik
 • Ziarah makam muassis pada jumat pagi
B. PASAL LARANGAN 
LARANGAN BERAT
 • Terlibat perzinahan
 • Berpacaran
 • Memalsukan tanda tangan pengasuh, kepala, pengurus, mustahiq, dan ustadz Pondok Pesantren.
 • Bersikap tidak sopan/ melawan ustadz, dan atau pengurus
 • Keluar Pondok Pesantren tanpa izin
 • Mencuri
 • Ghosob
 • Membawa, meminjamkan, menyewa sepeda motor atau mobil, hand phone (HP), MP3, MP4, dan sejenisnya
 • Berjudi dengan alat dan cara apapun dan dimanapun
 • Membawa/ terlibat minuman keras/ obat terlarang
 • Berkelahi
 • Menonton hiburan yang tidak diselenggarakan Pondok Pesantren/ tanpa arahan pengasuh
 • Merusak sarana/prasarana Pondok Pesantren
 • Melakukan aktifitas bisnis
 • Tidak melaksanakan tugas jaga dan piket Pondok Pesantren
 • Mewarnai rambut/ semiran
 • Membolos baik kegiatan Pondok Pesantren ataupun formal
 • Mencemarkan nama baik Pondok Pesantren
 • Mandi dikali dengan telanjang
 • Membuat tulisan atau memposting sesuatu yang tidak sopan dalam akun media sosial.
LARANGAN SEDANG
 • Berkorespondensi/ membawa surat/ foto/ sesuatu lain yang berkaitan dengan lawan jenis
 • Membawa/ menyebarkan tulisan yang dapat menimbulkan keresahan, termasuk membawa/ membaca/ melihat buku, film/ media porno lainya
 • Mengikuti organisasi terlarang ataukumpulan anak nakal
 • Memakai pakaian yang tidak syar’an wa adaban
 • Merokok bagi siswa MTs
 • Keluar masuk Pondok Pesantren/ madrasah melalui jalan tidak resmi
 • Tidak melaksanakan sholat maktubah dengan berjamaah
 • Tidak mengikuti ziarah ke-makam masyayikh setiap jum’at pagi
 • Mengendong/ berada di kamar lain tanpa mendapat izin dari ketua kamar
 • Mengendong di rumah penduduk
 • Mengganggu atau mengacau kelas pada waktu pelajaran atau jam kosong
 • Duduk/ tongkrongan di pinggir jalan, mengganggu kenyamanan pengguna jalan
 • Mengadakan pungutan liar (pungli)
 • Bermain, berolah raga dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan jadwal Pondok Pesantren
 • Merokok dalam keadaan masih berseragam sekolah
LARANGAN RINGAN
 • Menghasut santri lain yang dapat menimbulkan keresahan
 • Memiliki dan menyimpan senjata tajam yang membahayakan
 • Melindungi dan membela teman yang berbuat salah
 • Terlambat membayar administrasi Pondok Pesantren
 • Memakai gelang atau kalung, anting-anting, berkuku panjang, dan berambut gondrong
 • Tidak mengikuti kegitan malam jum’at sesuai dengan jadwal yang telah di tentukan
 • Berseragam tidak sesuai dengan ketentuan baik madrasah ataupun formal
 • Makan/ jajan di lingkungan/ warung yang dilarang oleh Pondok Pesantren
 • Makan/ minum sambil berjalan/ berdiri
 • Bercanda ketika sholat berjama’ah/ wiridan sedang berlangsung
 • Meninggalkan tempat sholat sebelum wiridan selesai
 • Tidak melapor ketika menerima tamu
 • Tidak mengikuti ro’an (kerja bakti)
 • Tidur pada saat jaga malam
C. PASAL ANJURAN
 • Dawaamul wudlu (melanggengkan wudlu/ selalu dalam keadaaan suci)
 • Melaksanakan sholat dluha, sholat tahajut, puasa sunat dan ibadah-ibadah sunat lainya
 • Memperbanyak berziarah ke-makam Muassis
 • Berjalan maksimal dua-dua ketika sekolah/ madrasah/ melewati ndalem pengasuh
 • Hidup hemat/ menabung 
D. PASAL HUKUMAN
HUKUMAN BERAT
 • Barang bukti disita 
 • Direndam 1 jam 
 • Digundul 
 • Digundul dan dikembalikan pada orang tua 
HUKUMAN SEDANG
 • Barng bukti disita 
 • Direndam selama 1 jam 
 • Bersih-bersih 
 • Membaca a-Qur’an
HUKUMAN RINGAN
 • Barang bukti disita
 • Diperingatkan
 • Membaca al-Qur’an
D. PASAL TAMBAHAN
Hal-hal lain yang belum termasuk dalam tata tertib (qonun) ini akan di sampaikan kemudian sesuai dengan kebijakan Pondok Pesantren

Pengasuh,

KH. Achmad Chalwani

Iklan

iklan